Jest umowa na przebudowę dworca w Bolesławcu

przez | 3 kwietnia 2020

PKP S.A. podpisały umowę z wykonawcą przebudowy dworca w Bolesławcu. Prace powinny zakończyć się w czerwcu 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa zabytkowego dworca w Bolesławcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Inwestycja jest realizowana w ramach największego w historii projektu budowy i przebudowy dworców kolejowych, czyli Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Dworzec w Bolesławcu to szesnasty dworzec kolejowy na Dolnym Śląsku, na którym zaczynamy prace budowlane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja będzie kompleksową przebudową tego historycznego obiektu. Do tej pory w województwie dolnośląskim zakończyliśmy modernizację ośmiu dworców kolejowych, na dalszych siedmiu są prowadzone prace budowlane. Do nich dołącza dziś Bolesławiec – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

Dworzec w Bolesławcu leży przy linii 282 relacji Miłkowice – Żary. Obiekt powstał w 1845 r. i był dwukrotnie rozbudowywany. Dworzec jest objęty ochroną konserwatorską. Bryła budynku składa się z trzech części, z czego centralna jest dwukondygnacyjna, a skrajne mają po jednej kondygnacji. Ostatni remont dworca zakończył się w 2008 r. Obejmował on odnowienie holu, wyczyszczenie posadzki, wymianę pokrycia dachu oraz odnowienie elewacji.

Obecnie w budynku dworca znajdują się poczekalnia, bar, kasy, toalety oraz pomieszczenia najemców. Na pierwszym piętrze znajduje się mieszkanie oraz nieużytkowane pomieszczenia biurowe.

Renowację przejdzie elewacja budynku, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. Wyburzone zostaną później wykonane przybudówki. Pozwoli to przywrócić bryle dworca jej historyczny wygląd. Wymienione zostaną stolarka okienna i drzwiowa, poszycie dachowe, część stropów, a także wzmocniona konstrukcja dachu. Renowację przejdą historyczne stropy w poczekalni oraz kolebkowy w pomieszczeniu dla rodziców z dziećmi. Całkowicie nową jakość zyska strefa obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), która będzie funkcjonalnie połączona z przestrzenią handlową. Nowością w poczekalni będzie nowoczesny system dynamicznej informacji podróżnych (elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów) oraz system informacji głosowej.

Dworzec będzie również przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych, wykonanie ścieżek prowadzących, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz map multisensorycznych dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dostosowanie dworcowych toalet. Dzięki inwestycji budynek zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowy. Na dworcu zostaną również wymienione pozostałe instalacje, a także zainstalowany system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę urządzeń i instalacji. Dworzec będzie równie bardziej ekologiczny m.in. poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED oraz ocieplenie przegród budowlanych .

Metamorfozę przejdzie najbliższe otoczenie budynku. Dawny budynek szaletu zostanie odnowiony i przekształcony w wiatę rowerową. W pobliżu zostanie zlokalizowany również parking rowerowy. W otoczeniu dworca na zostaną ułożone nowe chodniki oraz zamontowana mała architektura.

23 marca br. PKP S.A. podpisały umowę z firmą Lindner Polska na przeprowadzenie prac. Jej wartość sięga 15,9 mln zł brutto. Na realizację prac przeznaczono 65 tygodni.

Inwestycja jest finansowana z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A.