Archiwum miesiąca: marzec 2020

Informacja dot. kontroli sanitarnych w pociągach Kolei Dolnośląskich

W związku z wprowadzonymi na przejściach granicznych kontrolami sanitarnymi oraz wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego, od dnia 12 marca br. Koleje Dolnośląskie wprowadzają na pokładach pociągów obsługujących połączenia transgraniczne w kierunku Polski, tzw. karty lokalizacyjne pasażera. Karty wydawać będą członkowie drużyn konduktorskich a odbierać – przedstawiciele służb sanitarnych. Co ważne, zgodnie z zaleceniami UTK, będą one… Czytaj dalej »

Informacja nt. procedur przyjętych przez KD w związku z koronawirusem

W ostatnich tygodniach Koleje Dolnośląskie podjęły szereg działań celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę znaną jako COVID-19. W związku z tym prosimy wszystkich o zapoznanie się z poniższą informacją. Dla prawidłowej realizacji wytycznych zleconych przez właściwe służby i instytucje oraz koordynacji działań ochronnych wewnątrz Spółki, Zarząd Kolei Dolnośląskich powołał Zespół… Czytaj dalej »

Kłopoty w podróży? Masz swoje prawa

Opóźnienie pociągu, brak odpowiedniego wagonu, awaria ogrzewania czy niezapewnienie pomocy w podróży osobie z niepełnosprawnością, mimo zgłoszenia. Poznaj prawa, jakie Ci przysługują. Poza zryczałtowanym systemem rekompensat za opóźnienia pociągów przepisy nie przewidują „taryfikatora” odszkodowań za różnego rodzaju komplikacje w podróży. Wszystko zależy od okoliczności sprawy i Twojego roszczenia. Jeżeli Twoja podróż przebiegła niekomfortowo, masz prawo do… Czytaj dalej »

Kolej Plus z podpisem Prezydenta

4 marca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka podpisał nowelizację ustawy z 9 stycznia 2020 r. o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, w której zawarte są rozwiązania wspierające realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. – Dzięki tej ustawie wiele miejsc odciętych komunikacyjnie w… Czytaj dalej »

Kolej przygotowana na potencjalne zagrożenie koronawirusem

W siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji działań związanych z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem SARS-Cov-2. Rozmowy miały na celu zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Polsce, a także w państwach sąsiadujących. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat reakcji na zagrożenie i aktualizacji istniejących procedur. W rozmowach uczestniczyło 60 osób – przedstawiciele… Czytaj dalej »